Archiv bulletinů

Bulletin č. 16 – Domov Jah jireh v Prievidzi zahájil provoz

Bulletin č. 16 – SK – PREČÍTAJTE SI TIEŽ V SLOVENČINE  Otvorenie Domova Jah jireh v Prievidzi

Bulletin č. 15 – Domov Jah jireh na Slovensku připraven pro rezidenty

Bulletin č. 15 – SK – PREČÍTAJTE SI TIEŽ V SLOVENČINE   Domov Jah jireh na Slovensku je pripravený pre rezidentov

Bulletin č. 14 – Bude Domov Jah jireh i na Slovensku?

Bulletin č. 14 SK – PREČÍTAJTE SI TIEŽ V SLOVENČINE    Bude Domov Jah jireh aj na Slovensku?

Bulletin č. 14 EN – READ ALSO IN ENGLISH    Jah Jireh Home Also in Slovakia?

Bulletin č. 14 DE – LESEN SIE AUCH IN DEUTSCH    Ein Jah jireh Heim auch in der Slowakei?

Bulletin č. 13 – Životní příběh William John Bull

Bulletin č. 12 – Životní příběh Joseph Peterson

Bulletin č. 11 – Životní příběh Stanislava Stehlíková

Bulletin č. 10 – Životní příběh Josef Konáš

Bulletin č. 09 – Životní příběh Jaruška Hlaváčková

Bulletin č. 08 – Životní příběh Libuše Dřevová

Bulletin č. 07 – Životní příběh Johan Blebta

Bulletin č. 06 – Životní příběh Zuzana Dzobová

Bulletin č. 05 – Školení v Anglii

Bulletin č. 04 – Hledáme první rezidenty. Zahájení provozu od 1. 3. 2009

Bulletin č. 03 – Nabídka objektu pro pečovatelský domov v Mariánských Lázních

Bulletin č. 02 – Nový domov v Merthyr Tydfilu

Bulletin č. 01  – Jah jireh – Časté dotazy, úvod, počátky v roce 2007

Podpořte nás

Přijeďte se na nás podívat

Po domluvě nebo i bez se přijeďte podívat. Navzájem se povzbudíme! Rádi Vás uvidíme.

Kontakt na nás

Jak budou dary využity?

Vaše dary jsou důležité pro nepřetržitý provoz našeho domova a pomáhají podporovat ty, kteří nejsou schopni zaplatit plné náklady na péči.

Díky vašim laskavým darům jsme schopni udržet vysoký standard vybavení, výzdoby a atmosféry, které bychom očekávali ve vlastních domovech. Tyto dary jsme také schopni použít na nové projekty.

"Bůh miluje radostného dárce" - 2. Korinťanům 9:7

Podpořit nás můžete několika způsoby:

  1. Přijeďte osobně
  2. Zasláním daru
    Bankovní údaje:
    Číslo účtu: 226414142/0300
    IBAN: CZ35 0300 0000 0002 2641 4142
    BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Kontakt na nás