Aktuální bulletin

Bulletin č. 16 – Domov Jah jireh v Prievidzi zahájil provoz

Bulletin č. 16 SK – Prečítajte si tiež v slovenčine – Otvorenie Domova Jah jireh v Prievidzi 

Jak jsme Vás informovali v Bulletinu č. 15, ve slovenské Prievidze byl zakoupen penzion, aby mohl sloužit jako nový Domov Jah jireh

S radostí Vám sdělujeme, že po nezbytných přípravách byl vytvořen pracovní tým, který se od 1. 9. 2016 ujal péče o první rezidenty.

Pracovníci a rezidenti, jejich rodinní příslušníci a další hosté se v sobotu 3. 9. 2016 sešli na společenském večeru, který moderovali dva členové představenstva. Ti připomněli historii domovů Jah jireh a krátce uvedli dvě videa – jeden o Domovech v Anglii a druhé o Domově v Mariánských Lázních (viz www.jahjireh.cz).

Poté se hovořilo o tom, jak probíhaly přípravy na otevření zdejšího tohoto Domova, a o tom, jaké jsou jeho současné potřeby – zejména shromáždit finanční prostředky na krytí provozních výloh a splacení půjčky. Také plánujeme připravit webové stránky www.jahjireh.sk a zakoupit do Domova pojízdnou židli pro ty, kdo obtížně chodí do schodů.

Ti, kdo si přejí, mohou přispět svým darem na – eurový účet u Tatrabanky na Slovensku č. 2941029461/1100 IBAN: SK 80 1100 0000 0029 4102 9461 SWIFT: TATR SK BX nebo – účet v českých korunách u ČSOB v České republice č. 274588278/0300 IBAN: CZ75 0300 0000 0002 7458 8278 SWIFT: CEKOCZPP.

Poznámka: V budoucnu budeme vydávat Bulletin Jah jireh pro Českou republiku v češtině a Bulletin Jah jireh pro Slovensko ve slovenštině. Tyto bulletiny budou specificky zaměřeny na dění v příslušné zemi. Některá vydání mohou být přeložena i do jiných jazyků.

Další zájemci o ubytování si mohou napsat o přihlášku na buď poštou do Domova Jah jireh na adresu: Nábřeží Sv. Metoda 120/14, 971 01 Prievidza, anebo na mailovou adresu: dps@jahjireh.sk.

Celý bulletin s obrázky zde: Bulletin č. 16

Účelem Bulletinu je podávat informace o křesťanské péči  o letité, a protože se jedná o soukromou iniciativu, nevyvěšujte prosím Bulletin na sborovou nástěnku v sále Království. Děkujeme za pochopení.