Cíle

Účelem pečovatelských domovů Jah jireh je poskytovat ubytování a osobní péči zejména svědkům Jehovovým, kteří takovou péči potřebují a přejí si ji. Smyslem této péče je zajistit prostředí, ve kterém se letití cítí milováni a opatrováni – zkrátka skutečný domov. Tak mohou tito letití kromě fyzické či psychické péče dostávat i další potřebnou podporu.

Uznáváme, že hlavní odpovědnost za péči o letité má především rodina, ale nastávají situace, kdy to nestačí, a právě v takových případech jsou k dispozici v řadě zemí domovy Jah jireh.

Každý z domovů má svého vedoucího. Ten spolupracuje s pracovníky, kteří jsou školeni podle předpisů té země, v níž vykonávají svou práci..

Pro rezidenty je zajištěna doprava na všechna shromáždění a sjezdy, pokud se tam chtějí a mohou dostat. Mohou se také podílet na rozboru denního textu a společné přípravě na sborová shromáždění.

Jah jireh není komerční podnik, jedná se o nevýdělečný spolek.

Podpořte nás

Přijeďte se na nás podívat

Po domluvě nebo i bez se přijeďte podívat. Navzájem se povzbudíme! Rádi Vás uvidíme.

Kontakt na nás

Jak budou dary využity?

Vaše dary jsou důležité pro nepřetržitý provoz našeho domova a pomáhají podporovat ty, kteří nejsou schopni zaplatit plné náklady na péči.

Díky vašim laskavým darům jsme schopni udržet vysoký standard vybavení, výzdoby a atmosféry, které bychom očekávali ve vlastních domovech. Tyto dary jsme také schopni použít na nové projekty.

"Bůh miluje radostného dárce" - 2. Korinťanům 9:7

Podpořit nás můžete několika způsoby:

  1. Přijeďte osobně
  2. Zasláním daru
    Bankovní údaje:
    Číslo účtu: 226414142/0300
    IBAN: CZ35 0300 0000 0002 2641 4142
    BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Kontakt na nás