Dokumentární film o domově Jah jireh

V dokumentu můžete nahlédnout do života rezidentů. Uvidíte také, jak se podařilo zrealizovat myšlenku péče o zestárlé křesťany v Mariánských Lázních. Dokument je dostupný v češtině a němčině. Podívejte se také na v češtině dabovaný dokument o domově Jah jireh v Anglii. Česko – Mariánské Lázně Bitte auch in Deutch. Anglie

Podpořte nás

Přijeďte se na nás podívat

Po domluvě nebo i bez se přijeďte podívat. Navzájem se povzbudíme! Rádi Vás uvidíme.

Kontakt na nás

Jak budou dary využity?

Vaše dary jsou důležité pro nepřetržitý provoz našeho domova a pomáhají podporovat ty, kteří nejsou schopni zaplatit plné náklady na péči.

Díky vašim laskavým darům jsme schopni udržet vysoký standard vybavení, výzdoby a atmosféry, které bychom očekávali ve vlastních domovech. Tyto dary jsme také schopni použít na nové projekty.

"Bůh miluje radostného dárce" - 2. Korinťanům 9:7

Podpořit nás můžete několika způsoby:

  1. Přijeďte osobně
  2. Zasláním daru
    Bankovní údaje:
    Číslo účtu: 226414142/0300
    IBAN: CZ35 0300 0000 0002 2641 4142
    BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Kontakt na nás