Úvod

Motto:

„Způsob uctívání, který je čistý a neposkvrněný ze stanoviska našeho Boha a Otce, je takový: Starat se o sirotky a vdovy v jejich soužení a zachovávat se bez poskvrny od světa.“

Bible, dopis Jakuba 1:27


Spolek (dříve občanské sdružení) Jah jireh byl zřízen k tomu, aby v láskyplném prostředí poskytoval péči zestárlým nebo handicapovaným občanům, zejména z řad svědků Jehovových. V České republice do vytvoření spolku nebylo provozováno žádné zařízení sociální péče, které by zvlášť přihlíželo k jejich specifickým potřebám.

Jsme přesvědčeni, že taková péče odpovídá biblické zásadě vyjádřené v dopise Jakuba 1:27. (Viz motto.)

Spolek Jah jireh úzce spolupracuje se stejnojmennými organizacemi v dalších zemích (Slovensko, Anglie…) a v současné době provozuje domov v Mariánských Lázních, který od 1. května 2009 má oficiální status Domova pro seniory podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění.

Název Jah jireh je převzat z hebrejštiny a lze ho přeložit „Jah se o [to] postará; Jah zaopatří“.
(Viz 1. Mojžíšovu 22:14.)