Náš domov: Jah jireh

Spolek (dříve občanské sdružení) Jah jireh byl zřízen k tomu, aby v láskyplném prostředí poskytoval formou pobytové služby péči seniorům, a to jak mladším (věková kategorie 65-80 let), tak starším (věková kategorie nad 80 let).

Jsme přesvědčeni, že taková péče odpovídá biblické zásadě vyjádřené v dopise Jakuba 1:27.

Motto

Uctívání, které náš Bůh a Otec považuje za čisté a neposkvrněné, znamená starat se o sirotky a vdovy v jejich trápení a nenechat se znečistit světem.

Bible, dopis Jakuba 1:27

Spolek Jah jireh úzce spolupracuje se stejnojmennými organizacemi v dalších zemích (Slovensko, Anglie…) a v současné době provozuje domov v Mariánských Lázních, který od 1. května 2009 má oficiální status Domova pro seniory podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění.

Název Jah jireh je převzat z hebrejštiny a lze ho přeložit „Jah se o [to] postará; Jah zaopatří“.
(Viz 1. Mojžíšovu 22:14.)