Úvod

Motto:

Uctívání, které náš Bůh a Otec považuje za čisté a neposkvrněné, znamená starat se o sirotky a vdovy v jejich trápení a nenechat se znečistit světem.

Bible, dopis Jakuba 1:27


Spolek (dříve občanské sdružení) Jah jireh byl zřízen k tomu, aby v láskyplném prostředí poskytoval péči zestárlým nebo handicapovaným občanům, zejména z řad svědků Jehovových. V České republice do vytvoření spolku nebylo provozováno žádné zařízení sociální péče, které by zvlášť přihlíželo k jejich specifickým potřebám.

Jsme přesvědčeni, že taková péče odpovídá biblické zásadě vyjádřené v dopise Jakuba 1:27. (Viz motto.)

Spolek Jah jireh úzce spolupracuje se stejnojmennými organizacemi v dalších zemích (Slovensko, Anglie…) a v současné době provozuje domov v Mariánských Lázních, který od 1. května 2009 má oficiální status Domova pro seniory podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění.

Název Jah jireh je převzat z hebrejštiny a lze ho přeložit „Jah se o [to] postará; Jah zaopatří“.
(Viz 1. Mojžíšovu 22:14.)

Podpořte nás

Přijeďte se na nás podívat

Po domluvě nebo i bez se přijeďte podívat. Navzájem se povzbudíme! Rádi Vás uvidíme.

Kontakt na nás

Jak budou dary využity?

Vaše dary jsou důležité pro nepřetržitý provoz našeho domova a pomáhají podporovat ty, kteří nejsou schopni zaplatit plné náklady na péči.

Díky vašim laskavým darům jsme schopni udržet vysoký standard vybavení, výzdoby a atmosféry, které bychom očekávali ve vlastních domovech. Tyto dary jsme také schopni použít na nové projekty.

"Bůh miluje radostného dárce" - 2. Korinťanům 9:7

Podpořit nás můžete několika způsoby:

  1. Přijeďte osobně
  2. Zasláním daru
    Bankovní údaje:
    Číslo účtu: 226414142/0300
    IBAN: CZ35 0300 0000 0002 2641 4142
    BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Kontakt na nás