Otázky a odpovědi

PÉČE O REZIDENTY

Mám zájem o místo ve vašem domově. Co mám udělat?

Můžete si napsat o přihlášku k pobytu.

Jaký charakter má péče o letité?

Rezidenti mají zajištěné ubytování, stravu, úklid, praní, žehlení a některé dodatečné pečovatelské služby, a to v prostředí vzájemné úcty. Vedení domova aktivně pomáhá rezidentům, aby se v rámci svých možností mohli účastnit společenských aktivit.

Co když si někdo přeje navštěvovat sborová shromáždění a není schopen se na ně sám dopravit?

Pro tyto případy je zajištěn pro rezidenty dovoz. Případně je možné sledovat shromáždění přes stream.

ORGANIZACE A FINANCE

Proč se dříve používalo pro Jah jireh označení „občanské sdružení“ a nyní „spolek“?

Vyplývá to z § 3045 odst. 1 nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., kde se praví: „Sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za spolky podle tohoto zákona.“ (Toto ustanovení nabylo účinnosti 1. ledna 2014.)

Kdo se může stát členem spolku Jah jireh?

Členem spolku se může stát ten, kdo dovršil 18 let věku, je způsobilý k právním úkonům, ztotožňuje se s cíli spolku a chtěl by ho nějakou formou prakticky podporovat. Zájemce o členství si může napsat o přihlášku.

Organizuje tyto aktivity Náboženská společnost Svědkové Jehovovi?

Ne, tato společnost takové aktivity neorganizuje, protože jejím výhradním účelem je organizace kazatelského (evangelizačního) díla.

Jak mohu spolku přispět?

Přispět je možné buď dobrovolným příspěvkem na bankovní účet nebo prací, která je v domě aktuálně zapotřebí. Nabídku výpomoci je možné poslat poštou nebo elektronicky na adresu spolku.

Provozní konto Jah jireh v České republice: 226 414142/0300
Dary pro Jah jireh Slovensko – www.jahjireh.sk

Jaké jsou doplňující údaje pro mezinárodní bankovní styk?

Dary pro Jah jireh v České republice CZ35 0300 0000 0002 2641 4142 SWIFT: CEKOCZPP

Jak může postupovat ten, kdo si přeje ubytování v domově Jah jireh, ale nemá dost prostředků na úhradu nákladů?

Měl by napsat sdružení Jah jireh a vysvětlit svou situaci. Pokud to bude možné, navrhneme nějaké řešení.

Je možné, aby se někdo přihlásil do domova Jah jireh jen na měsíc či dva, aby si pobyt zde vyzkoušel a teprve potom se rozhodl, zda zde chce být natrvalo?

Ano, je to možné.

Jak probíhá stěhování do domova? Jaké věci si rezident smí vzít sebou?

Cílem je, aby se v domově rezident cítil skutečně jako doma. Pokud si chce vzít do domova vlastní nábytek či dekorativní předměty, ke kterým má vazbu a které mu dobře slouží, rádi tomu vyjdeme vstříc, pokud to bude možné s ohledem na prostor a předpisy (například požární). Pokud si rezident nemůže zajistit stěhování sám, rádi vypomůžeme.

Jsou představitelé spolku a pečovatelé zaměstnanci, nebo dobrovolníci?

Členové představenstva vykonávají svou činnost dobrovolně a nedostávají za ni žádnou mzdu ani jinou odměnu. Naproti tomu pečovatelé a další pracovníci jsou placenými zaměstnanci.

Jaké režijní náklady (kromě provozu domova) má spolek Jah jireh?

Samotný spolek Jah jireh má prakticky nulové režijní náklady. Členové představenstva vykonávají svou činnost zdarma, neproplácejí se jim cestovní výkazy a náklady související se svou prací pro sdružení hradí ze svého. Všechny příjmy, včetně darů věnovaných domovu, jdou tedy na vlastní péči o letité či na provoz domova.

PRO PRACOVNÍKY

Jakou by měli mít uchazeči o práci v domově Jah jireh kvalifikaci?

Vítáme uchazeče s kvalifikací i uchazeče bez potřebné kvalifikace. Všichni přijatí pracovníci, kteří nemají kvalifikaci, budou postupně proškoleni zkušenými a certifikovanými školiteli. Hlavním předpokladem je ochota pilně pracovat ve prospěch letitých osob, mít je rád a projevovat jim trpělivost.