Cíle

Účelem pečovatelských domovů Jah jireh je poskytovat ubytování a osobní péči zejména svědkům Jehovovým, kteří takovou péči potřebují a přejí si ji. Smyslem této péče je zajistit prostředí, ve kterém se letití cítí milováni a opatrováni – zkrátka skutečný domov. Tak mohou tito letití kromě fyzické či psychické péče dostávat i další potřebnou podporu.

Uznáváme, že hlavní odpovědnost za péči o letité má především rodina, ale nastávají situace, kdy to nestačí, a právě v takových případech jsou k dispozici v řadě zemí domovy Jah jireh.

Každý z domovů má svého vedoucího. Ten spolupracuje s pracovníky, kteří jsou školeni podle předpisů té země, v níž vykonávají svou práci..

Pro rezidenty je zajištěna doprava na všechna shromáždění a sjezdy, pokud se tam chtějí a mohou dostat. Mohou se také podílet na rozboru denního textu a společné přípravě na sborová shromáždění.

Jah jireh není komerční podnik, jedná se o nevýdělečný spolek.