Obyvatelé domova potěšili mladší generace

Letití si připravili scénky z domova. Díky jejich šikovnému provedení se dům zaléval smíchem. Ukázali také, jak mohou v neformální službě použít tablety. Ve scénce naslouchali sousedkám, které se o nás bavili. Z toho si jistě vzalo poučení všech sedm rezidentů, kteří tablety používají.

Během zábavného odpoledne v humorných scénkách byly rezidentům představeny dvě „nové“ publikace. Jedna se zaměřením na svobodné. Název traktátu Vezmeš si mě? poukazuje na jeho využití. Během scénky s přípravou, jak tento traktát použít na svobodnou sestru, se hosté hlasitě smáli. Kniha Otázky starých lidí – odpovědi, které již zapomněli určená pouze pro toto odpoledne, pobavila hosty otázkami, na které odpovídá.

První část programu všechny povzbudila k horlivosti v kazatelské službě. Druhá polovina přinesla poučení. Během představování prvního čísla novin z nového světa si přítomní mohli představit, na co se těší bez ohledu na věk. A tak se upevnilo přátelství mezi generacemi. Mladí spolupracovali s letitými, společně se bavili a smáli.